Fizjoterapeuta Łódź

Fizjoterapeuta Łódź. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna Łódź. Rehabilitacja kręgosłupa. Terapia pacjentów po udarze mózgu. Terapia wad postawy. Personalny trening medyczny, gimnastyka korekcyjna, zajęcia Zdrowy Kręgosłup. Rehabilitacja po endoprotezie biodra, kolana. Dojazd do pacjenta.

Tel. 501 597 923

 

Bartłomiej Czerwiński – mgr fizjoterapii, trener personalny.

Ukończone studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Wojskowo-Lekarskim, kierunek Fizjoterapia.

Prawo wykonywania zawodu 2653. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Absolwent szkoleń: 

 • Mechaniczna diagnoza i terapia Mc Kenziego,
 • Metoda dr Ackermana – Osteopatia i łagodna Chiropraktyka,
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja,
 • Trener personalny, instruktor treningu siłowego,
 • Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a,
 • certyfikowany terapeuta PNF,
 • Spastyczność w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego – Joanna Tokarska,
 • Chód w hemiplegii-  Joanna Tokarska
 • Kończyna górna w hemiplegii-  Joanna Tokarska
 • Demony neurologii – Joanna Tokarska
 • PNF – jak używać koncepcji w wybranych jednostkach chorobowych? Udar mózgu i dystrofia – Joanna Tokarska,
 • Koncepcja terapii obrzękowej – manualny drenaż limfatyczny,
 • Analiza biegu z dr Biernatem,
 • Najczęstsze problemy w obszarze biodra – jak sobie radzić? z dr Biernatem,
 • Najczęstsze problemy w obrębie kolana – jak sobie radzić? z dr Biernatem,
 • Najczęstsze problemy w obszarze barku – jak sobie radzić? z dr Biernatem,
 • Triathlon bez urazów – czy to możliwe? z dr Biernatem,
 • Urazy przeciążeniowe – aktualne spojrzenie na leczenie z dr Biernatem,
 • Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa, 
 • Obręcz barkowa – diagnoza i terapia,
 • Odcinek szyjny kręgosłupa – diagnostyka i terapia,
 • Płaskostopie – podejście lokalne i globalne,
 • Powiązania stopy z innymi dysfunkcjami narządu ruchu,
 • Diagnostyka stóp w statyce i dynamice,
 • kurs ortopodologia – Joanna Stodolna – Tukendorf,
 • Masaż klasyczny i leczniczy,
 • ICB Medical, Medi – dobór i montaż wkładek ortopedycznych,
 • DonJoy, Bledsoe – zaopatrzenie ortopedyczne.

Fizjoterapeuta Łódź.

 

Fizjoterapeuta Łódź.Rehabilitacja po udarze mózgu Łódź.

Fizjoterapeuta Łódź.Fizjoterapeuta Łódź.

 

Rehabilitację neurologiczną można zdefiniować jako proces, szereg działań, których celem jest optymalizacja udziału i funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie. Wiąże się to również z przywróceniem możliwie najwyższej jakości życia. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych nie powinna być traktowana jako szczególny rodzaj interwencji, a uwaga podczas doboru działań musi być skupiona na pacjencie jako osobie. Formułowane cele krótko i długofalowe należy opierać o funkcjonowanie społeczne, sprawność funkcjonalną oraz sferę psychologiczną.