Rehabilitacja stawu barkowego Łódź.

Tel. 501 597 923

Rehabilitacja stawu barkowego Łódź. Fizjoterapia w zespołach bólowych barku, po artroskopii stożka rotatorów, obrąbka.

Najczęstsze syndromy w obrębie łopatki – złe ustawienie łopatki i zaburzenie rytmu łopatkowo-ramiennego:

 • łopatka zrotowana do dołu,
 • łoopatka obniżona,
 • łopatka odwiedziona,
 • łopatka odstająca.

Najczęstsze syndromy w obrębie stawu ramienno-łopatkowego:

 • przednie przesunięcie głowy kości ramiennej,
 • górna przesunięcie głowy kości ramiennej,
 • ramiona zrotowane do wewnątrz,
 • bark zamrożony.

Staw barkowy najczęściej ulega zwichnięciu w obrębie stawu ramienno-łopatkowego oraz stawu barkowo-obojczykowego. Naderwaniu mogą ulec mięśnie stożka rotatorów, ścięgno głowy długiej bicepsa, fragment obrąbka stawowego.
Anatomia stawu barkowego.
Jest to staw złożony. Fachowo obręcz barkowa, w skład której wchodzą:
• staw ramienno-łopatkowy – utworzony przez bliższy koniec kości ramiennej i panewkę łopatki,
• staw barkowo-obojczykowy – utworzony przez dalszy koniec obojczyka i wyrostek barkowy łopatki,
• staw obojczykowo-mostkowy – utworzony przez bliższy koniec obojczyka i wcięcie obojczykowe mostka,
• staw łopatkowo-piersiowy – nie jest to typowy staw, a raczej połączenie funkcjonalne łopatki z klatką piersiową za pośrednictwem łoża mięśniowo – powięziowego.
Aby kompleks barkowy działał sprawnie, podczas ruchu kończyną górną współdziałać muszą wszystkie składowe stawowe i zachowany musi być odpowiedni balans mięśniowy umożliwiający prawidłowy rytm łopatkowo – ramienny.
Obrąbek stawowy to chrzęstna otoczka pogłębiająca panewkę stawu ramiennego na kości łopatki. Dzięki obrąbkowi staw jest bardziej stabilny. W przypadku uszkodzenia obrąbka dochodzi do niestabilności stawu barkowego i nawykowych zwichnięć . Obrąbek  może być nie do końca ukształtowany od urodzenia, a może być naderwany na skutek urazu. Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia przyczepia się w obrębie górnej części obrąbka. Często dochodzi tam do rozerwania – SLAP. Czasami naderwanie goi się samo, ale częściej potrzebna jest rekonstrukcja obrąbka. Rehabilitacja jest podobna do tej co przy uszkodzeniach stożka, z tą różnicą że ćwiczenia mięśni można zacząć wcześniej i agresywniej bo nie było ich uszkodzenia.

Staw ramienny – widok na panewkę

Uszkodzenie obrąbka stawowego

Stożek rotatorów to grupa mięśni oplatających jak mankiet głowę kości ramiennej, centralizując ją w panewce łopatki. Są to:
• mięsień nadgrzebieniowy – odwodzi, zgina ramię,
• mięsień podgrzebieniowy, obły mniejszy – rotują ramię na zewnątrz,
• mięsień podłopatkowy – rotuje ramię do wewnątrz.

Umięśnienie stawu barkowego – strona grzbietowa

Rehabilitacjja po zwichnięciu Łódź.

Umięśnienie stawu barkowego – strona brzuszna

Oprócz stożka rotatorów staw barkowy zaopatrzony jest jeszcze przez wiele innych mięśni:
• mięsień piersiowy większy – rotuje do wewnątrz , przywodzi horyzontalnie,
• mięsień naramienny – zgina, odwodzi, prostuje,
• mięsień najszerszy grzbietu – rotuje do wewnątrz, prostuje zgięte ramię,
• mięsień czworoboczny- kontroluje ruch łopatki, cofa łopatkę,
• mięsień zębaty przedni, kontroluje ruch łopatki, wysuwa łopatkę,
• mięsień równoległoboczny – ściąga łopatki,
• mięsień dźwigacz łopatki – unosi łopatkę.

Cieśń podbarkowa, zapalenie kaletki podbarkowej, tendinopatia stożka rotatorów.

Problem pojawia się gdy dochodzi do przewężenia przestrzeni pomiędzy wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej. Uciśnięte zostają wtedy tkanki miękkie zlokalizowane w tej okolicy. W następstwie ich przewlekłego drażnienia pojawia się zapalenie, a w bardziej zaawansowanym stadium może nastąpić uszkodzenie stożka rotatorów.

Rehabilitacja stożka rotatorów barku Łódź.

Przestrzeń podbarkowa

Rehabilitacja tendinopatii barku Łódź

Przestrzeń podbarkowa

Przyczyny mogą być różne: zła postawa – plecy okrągłe, górne podwichnięcie głowy kości ramiennej, osłabione mięśnie stożka rotatorów, zaburzony cykl łopatkowo-ramienny wynikający z dysbalansu mięśniowego.
Mięśnie stożka rotatorów mają za zadanie centrować głowę kości ramiennej w panewce łopatki , tak aby podczas ruchu ramienia nie wysuwała się do góry i nie zawadzała o wyrostek barkowy.
Mięśnie stabilizatory łopatki kierują ruchem łopatki i w odpowiednim momencie rotują ją do góry tak aby podczas ruchów ramienia wyrostek barkowy nie ocierał się o głowę kości ramiennej.
Postawa zgarbiona powoduje przednią rotację łopatki a przez to zmniejsza się przestrzeń pomiędzy wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej.

Rehabilitacja bolesnego barku Łódź.

Rytm łopatkowo – ramienny

W przypadku nieprawidłowej postawy: plecy okrągłe, głowa wysunięta do przodu, łopatki zrotowane do przodu terapię rozpoczyna się od korekcji postawy.

Rehabilitacja po operacji barku Łódź.

Korekcja postawy górnego kwadrantu ciała

Rehabilitacja po zwichnięciu barku Łódź.

Retrakcja łopatek

Po zabiegach chirurgicznych, rekonstrukcji stożka rotatorów i obrąbka stawowego konieczne jest rozćwiczenie stawu barkowego.

Ćwiczenia mięśni stożka rotatorów.
• rotacja zewnętrzna – męsień podgrzebieniowy i obły mniejszy,
• rotacja wewnętrzna – mięsień podłopatkowy,
• początek ruchu odwodzenia – mięsień nadgrzebieniowy.

Rehabilitacja po złamaniu barku Łódź.

Ćwiczenia wzmacniające łopatek

Rehabilitacja stożka rotatorów barku Łódź.

Ćwiczenia stożka rotatorów

W przypadku ograniczonego zakresu ruchu wykonujemy ćwiczenia rozciągające. Dochodzimy do końca zakresu i utrzymujemy tę pozycję przez 20 sekund, następnie próbujemy jeszcze bardziej pogłębić ruch, znowu przytrzymujemy przez 20 sekund.

Rehabilitacja zamrożonego barku Łódź.

Ćwiczenia rozciągające barku

Rehabilitacja barku Łódź.

Ćwiczenie wzmacniające mięśnie ściągające łopatki

Rehabilitacja po artroskopii barku Łódź.

Herkules

      

Rehabilitacja niestabilnego barku Łódź.

Wzmacnianie mięśnia zębatego przedniego

Rehabilitacja barku Łódź.

rozciąganie torebki tylnej

BIBLIOGRAFIA:

 1. R. Donatelli „ The physical therapy of the shoulder” .
 2. C. Kisner, L, Colby „Therapeutic Exercise”.
 3. S. Brotzman, K. Wilk „Rehabilitacja ortopedyczna”.
 4. F. Delavier „Atlas treningu siłowego”.
 5. A. Dziak „ Bolesny bark”.
 6. S. De Coninck „ Orthopeadic medicine Cyriax”.
 7. Sahrmann „Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes”.