Rehabilitacja sportowa Łódź.

Tel. 501 597 923

Rehabilitacja sportowa Łódź. Kolano skoczka, kolano biegacza. Zapalenie ścięgna Achillesa. Tendinopatia. Łokieć tenisisty. Bolesny bark. Ostroga piętowa.

Oferujemy:

Rehabilitacja jest to kompleksowe postępowanie, mające na celu przywrócenie możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, a dzięki temu zdolności do pracy, zarobkowania i bania czynnego udziału w życiu społecznym. Jest to proces, który powinien się rozpocząć możliwie jak najwcześniej, pod okiem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów dobranych indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, trwający odpowiednio długo, aż do uzyskania jak najpełniejszej sprawności. Sama rehabilitacja nie musi być koniecznie realizowana w warunkach szpitalnych, ale może przebiegać w domu pacjenta. Szczególnie w przypadku chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Terapeuta dojeżdża do pacjenta.

W skład zespołu wchodzą wyspecjalizowani terapeuci, którzy pracują metodami specjalnymi, takimi jak: terapia manualna i obrzękowa, masaż, elementy osteopatii i chiropraktyki, PNF, McKenzie, kinezjotaping, trening funkcjonalny. Mają również możliwość wykonania zabiegów fizykoterapeutycznych, jak: laseroterapii, ultradźwięków, elektrostymulacji i pola magnetycznego.

W razie potrzeb, terapeuta pomaga dobrać sprzęt pomocniczy i zaopatrzenie ortopedyczne, niezbędne w procesie usprawniania.  

Rehabilitacja sportowa Łódź.

Fizjoterapia sportowa Łódź.

Rehabilitacja sportowa Łódź.

W trakcie uprawiania sportu lub innych aktywności fizycznych narażeni jesteśmy na różnego rodzaju urazy i kontuzje. Powstają one w wyniku działania sił przekraczających wytrzymałości naszych tkanek powodując ich uszkodzenie. 

Ból informuje układ nerwowy o uszkodzeniu powodując behawioralne reakcje obronne uszkodzonej części ciała. Zaczerwienie i podniesienie temperatury powstaje w wyniku zwiększenia przepływu krwi w okolicach urazu i inicjuje procesy gojenia. Obrzęk powodujący ograniczenie ruchomości ma za zadanie zabezpieczyć tkanki przed dalszymi uszkodzeniami. Krwiak natomiast ma zapobiegać nadmiernemu wynaczynieniu krwi z naczyń. Wszystkie te zjawiska mają swój cel, organizm w specyficzny sposób zabezpiecza się, lecz jeśli pozwolimy się im za bardzo rozwinąć mogą bardzo utrudnić codzienne funkcjonowanie.

W celu zapobiegania takim zjawiskom został opracowany protokół postępowania PRICE.

PROTECTION – OCHRONA – unieruchomienie uszkodzenia zapobiega dalszemu uszkodzeniu i „cisza mechaniczna” pozwala aby stan zapalny poprzez swoje mediatory nie rozprzestrzenił się nadmiernie po tkankach. Do tego celu służą bandaże, taśmy, ortezy, kule, temblaki. Wykonujemy to w okresie 24-72 godzin po zdarzeniu, nie wolno zapominać że potem należy stopniowo wdrażać obciążania, co ma na celu dobrą organizację nowo powstałych włókien kolagenowych w miejscu uszkodzenia.

REST – ODPOCZYNEK – okres między 24 do 48 godzin po urazie jest uważany za najbardziej krytyczny, dlatego tak istotnym jest ograniczenie aktywności. W tym czasie następuje dynamiczny proces usuwania uszkodzonych tkanek i rozpoczyna się narastanie komórek, mające zastąpić te uszkodzone. Dlatego najlepiej w tym czasie nie zmuszać tkanki do dodatkowej pracy jaką jest ruch. Po tym okresie w czasie kiedy zaczynamy ponownie uruchamiać kończynę po kontuzji, trzeba unikać wszystkich aktywności, które powodują ból.

ICE – CHŁODZENIE – zimy okład należy stosować przez około 20 minut 4-8 razy dziennie lub co 3-4 godziny. Nie należy przekraczać 20 minut, ponieważ może dojść do uszkodzenia tkanek . Ochładzanie tkanek zmniejsza również stan zapalny komórek w uszkodzonym miejscu. Pozwala to również na lepsze oraz szybsze dostarczenie tlenu, poprzez napływ krwi tętniczej co przyspiesza proces gojenia.

COMPRESSION – UCISK – wykonanie poprzez użycie opaski uciskowej albo bandaża elastycznego. Bandaż zaczynamy owijać 10-15cm poniżej  miejsca uszkodzenia następnie owijamy bandaż tak, by połowa pokrywała się z poprzednim owinięciem. Dobrze jest też zmniejszać poziom ucisku tak, by malał w kierunku do serca. O zbyt silnym ucisku świadczy zblednięcie i zmiana kolorytu skóry w dystalnej części kończyny oraz zimne ciało poniżej miejsca założenia opaski. Ma to zapobiegać nadmiernemu wysiękowi między tkankowemu potocznie nazywanym obrzękiem poprzez ograniczenie przestrzeni dla płynu.

ELEVATION – UNIESIENIE – ma zastosowanie tylko przy urazach kończyn. Celem uniesienia kończyny powyżej poziomu serca jest zabezpieczenie przed nadmiernym puchnięciem kończyny. Wyższe ułożenie kończyny obniża ciśnienie krwi w uszkodzonej tkance. Elewację należy również stosować podczas nocy, pamiętając o uniesieniu powyżej serca.

Działania te można wspomóc działaniem leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych. 

Schemat PRICE jest popularny, choć nadaje się wyłącznie do stosowania w urazach stopnia I. Należy jednak zauważyć, że PRICE dotyczy wyłącznie postępowania natychmiastowego i w żaden sposób nie obejmuje czynności w dalszych fazach gojenia się tkanek.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na tym polu pojawia się protokół PEACE&LOVE.

PEACE odnosi się do pierwszej fazy, a więc bezpośrednio po urazie:

  • PROTECT – OCHRONA – podobnie jak we wcześniejszym schemacie najważniejszym jest nie pogarszanie obecnego stanu. Uszkodzone tkanki powinny zostać odciążone. Ograniczenie ruchu na 2-3 dni zminimalizuje ryzyko dalszych obrażeń. Należy tak dostosować pozycję ciała i sposób przemieszczania się, aby zminimalizować ból; jednakże długotrwałe unieruchomienie może pogorszyć jakość i wytrzymałość regenerującej się tkanki. 
  • ELEVATE – UNIESIENIE.
  • AVOID ANTI INFLAMATORY MODALITIES – unikanie środków przeciwzapalnych – różne fazy stanu zapalnego przyczyniają się do stopniowej regeneracji uszkodzonej tkanki. Autorzy tego protokołu zwracają uwagę nie tylko na ograniczenie leków, ale i krioterapii – obniżona temperatura może spowodować zaburzenie angiogenezy i rewaskularyzacji, a przy tym – zwiększyć liczbę niedojrzałych włókien mięśniowych. Zbyt agresywne leczenie zimnem może prowadzić do upośledzonej regeneracji tkanki i zbędnej syntezy kolagenu.
  • COMPRESS – UCISK – zdaniem jednych jest skuteczną metodą, zdaniem innych udokumentowano za mało prób. Wydaje się jednak, że ucisk zewnętrzny zmniejsza obrzęk i poprawia jakość życia.
  • EDUCATE – NAUCZANIE – nowy element postępowania w urazach. Niezwykle istotny, bowiem od współpracy pacjenta z zespołem terapeutycznym zależy skuteczność rehabilitacji. Z kolei zaangażowanie pacjenta uzależnione jest od poziomu jego wiedzy z zakresu jednostki chorobowej i planowanego leczenia, a także unikania powtórnego urazu. Wyedukowany pacjent nie tylko chętniej i bardziej efektywnie przejdzie rehabilitację, ale także nauczy się przeciwdziałania urazom.

Druga faza postępowania schematu PEACE&LOVE jest przez twórców określana “czasem, w którym uszkodzone tkanki potrzebują miłości”:

  • LOAD – OBCIĄŻENIE– na tkanki i stawy objęte urazem źle wpływa nie tylko przeciążenie, ale także zupełna relaksacja bez mobilizacji organizmu do naprawy. Aktywne podejście do ćwiczeń i ruchu przynosi korzyści większości pacjentów z zaburzeniami układu mięśniowo – szkieletowego. Należy ustalić bezbolesny zakres ruchu i w jego obrębie wrócić do czynności dnia codziennego. Za optymalną naprawę, przebudowę i zwiększenie wytrzymałości ścięgien odpowiedzialny jest proces mechanotransdukcji. Jest to proces, w którym czynnik mechaniczny przekształcany jest wewnątrzkomórkowo w różne typy sygnałów elektrycznych i chemicznych. Najczęściej wspominamy o nim w kontekście masażu leczniczego. Można więc powiedzieć, że odpowiednie obciążenie rehabilitowanego stawu może zadziałać na niego jak swoisty masaż.
  • OPTYMISM– nastawienie pacjenta do rehabilitacji i jego chęć współpracy stanowią najważniejszy składnik skutecznego przywracania do zdrowia. Strach, depresja, negatywne i katastroficzne myśli stanowią barierę na drodze do wyzdrowienia. Przestraszony i niepewny pacjent nie będzie wykonywał ćwiczeń w pełnym wymiarze, lub wykona je niedbale – i prawdopodobnie nie zrozumie celowości podejmowanych działań. Im wyższy stopień urazu, tym gorsze nastawienie może przejawiać pacjent.
  • VASCULARISATION – UNACZYNIENIE – układ sercowo – naczyniowy jest motorem napędowym w leczeniu urazów układu mięśniowo – szkieletowego. Odpowiednie ciśnienie i krążenie krwi w organizmie nie tylko poprawia ogólne samopoczucie, ale także podnosi wydolność organizmu. Co istotne, ćwiczenia aerobowe poprawiają funkcjonowanie i zmniejszają zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe.
  • EXERCISE – ĆWICZENIA – aktywność fizyczna pomaga przywrócić mobilność, siłę oraz czucie ciała. Ograniczeniem jest tylko ból – znalezienie jego granicy pozwala określić maksymalny poziom, na jakim organizm może pracować ku naprawie. Warto traktować ból jako wskaźnik progresji obciążenia i skomplikowania ćwiczeń – trenuj aż do granicy bólu, ale nie przekraczaj jej.

Rehabilitacja sportowa Łódź.

Terapia manualna

Jest to nic innego, jak manualna – hands on – praca terapeuty z ciałem , oczywiście pamiętając i kładąc nie mniejszy nacisk na psychologiczny aspekt relacji międzyludzkich.  Jako koncepcja badania i leczenia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu tj. kości, stawy, mięśnie, nerwy. Dzięki rozbudowanemu schematowi wnikliwego badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i palpacji odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego. Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem. Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej „symbiozy” pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi.
W celu stymulacji  powrotu równowagi, terapeuta posługuje się różnymi  technikami  trakcji i mobilizacji stawów, neuromobilizacji, rozciąganiu, masażu i rozluźniania tkanek miękkich, drenażu i manipulacji.

Rehabilitacja sportowa Łódź.

Masaż, terapia manualna.

Kompleksowa terapia obrzękowa .

 Układ limfatyczny jest układem wspomagającym system żylny w odprowadzaniu i transportowaniu substancji , które nie mogą być usunięte z tkanki łącznej przez naczynia żylne. Mogą to być produkty metabolicznych, obumarłe , zmutowane oraz obce antygenowo komórki  – bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty oraz nieorganiczne cząsteczki, które wniknęły przez naskórek lub śluzówkę do głębszych warstw tkankowych. Obrzęk limfatyczny występuje na skutek wrodzonej niewydolności lub uszkodzenia układu limfatycznego, powodujących obniżoną wydajność odpływu chłonki  – limfy. W następstwie zalegania chłonki dochodzi do ciężkich zaburzeń funkcji tkanek i narządów oraz zastępowania ich struktur komórkowych przez tkankę łączną i tłuszczową. Często dochodzi do nawracających zapaleń skóry i naczyń chłonnych. Głównym celem kompleksowej terapii obrzękowej jest zmniejszenie, ustabilizowanie oraz usunięcie obrzęków, krwiaków i zastojów. Polega ona na technikach mających na celu łagodne i delikatne „przepychanie” wody i białek w kierunku obszaru ujściowego. Jest  niezastąpiona po urazach, zabiegach chirurgicznych, mastektomii. Stosuje się manualny drenaż limfatyczny, pozycje ułożeniowe, kompresję, terapię ruchową i oddechową.

PNF – torowanie nerwowo-mięśniowe.

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.  Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą. Opierając się na wzorcach ruchowych, wykorzystuje się mechanizmy pobudzania, torowania, rozprzestrzeniania napięcia mięśniowego, dążąc do jego skoordynowanej pracy. Pacjent wraz z terapeutą uczy się na nowo obracać, siadać, wstawać i chodzić.

Mc Kenzie

System diagnostyczno-terapeutyczny. Kładzie nacisk na edukację pacjenta co do biomechanicznych zależności nawyku postawy i ruchu, a przeciążenia kręgosłupa i zrozumienie przez niego istoty problemu. Oferuje ona system samodzielnego radzenia sobie z bólem. Filozofia samowystarczalności w radzeniu sobie ze swoim problemem stanowi podstawę metody. Techniki terapeutyczne są istotną częścią leczenia w niektórych przypadkach. Jednakże najważniejszym aspektem procesu leczenia jest maksymalizacja efektu autoterapii pacjenta.
Terapeuta posługuje się szeroką gamą czynników czysto mechanicznych; od tych generowanych siłami samego pacjenta poprzez indywidualnie dobrany program ćwiczeń zależnie od rodzaju zespołu bólowego oraz od etapu leczenia, do rozmaitych procedur czysto manualnych, a więc mobilizacji i wyjątkowo rzadko manipulacji, zawsze według zasady stopniowania siły bodźca. Nadrzędnym jednak celem metody jest ograniczenie liczby nawrotów realizowane przez samego pacjenta. Świadomy swoich nawyków, eliminuje te, które przyczyniają się do pogorszenia, a rozwija utrzymujące go w zdrowiu.

Neuromobilizacje

Polegają na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji. Są rodzajem terapii manualnej, w której na układ nerwowy działa się bezpośrednio, przez pociąganie nerwu, w celu usprawnienia jego elastyczności i ruchomości. Postępowanie takie ma na celu normalizację zakłóconej pobudliwości i intensywności procesów nerwowych, a przez to pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych – gojących. Często pozwala ono na, nieomal natychmiastową, poprawę funkcji i zlikwidowanie bolesności oraz na szybszą regenerację podrażnionych tkanek . Główną ideą leczenia poprzez neuromobilizacje jest diagnostyka układu nerwowego, także wegetatywnego, w aspekcie wykrywania patologicznych napięć w,  i wokół struktur nerwowych oraz  próba ich zlikwidowania.

Neuromobilizacja

Rehabilitacja sportowa Łódź.

Kinesiology Taping

To metoda, która pozwala na osiąganie rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape. Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz przeważnie działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu. Łączy elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie nie leczy się samych objawów, a ich przyczyny. U podstaw działań terapeutycznych leży przerwanie błędnego kola bólu co jest ważnym działaniem, ale niezwalniającym terapeuty do wyjaśnienia i leczenia dysfunkcji, która prowokuje objawy.
W terapii wykorzystujemy plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.
Taping jest dobrze akceptowany przez pacjentów. Efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu.

Rehabilitacja sportowa Łódź.

kinesiology taping

Terapia ultradźwiękami.

Jest to zabieg polegający na oddziaływaniu ultradźwiękami . Ultradźwięki wytwarzane są przez specjalną głowicę i przekazywane tkankom w celu wywołania w nich działania cieplnego, mechanicznego i fizykochemicznego. Dzięki zastosowaniu tej metody w tkankach dochodzi do wewnętrznego przegrzania, a w następstwie do rozluźnienia tkanki. Pobudzona zostaje przemiana i rozpad białek, wody na H i OH, tworzenie bardziej elastycznej i wytrzymałej formy kolagenu w bliźnie, związków aktywnych biologicznie. Hamuje procesy zapalne, przyspiesza wchłanianie tkankowe, zmniejsza  napięcie mięśni, działa przeciwbólowo.

Terapia laserem biostymulacyjnym.

Polega na aplikowaniu w chore miejsca wiązki skoncentrowanej światła laserowego, o odpowiednich parametrach co do jego długości fali, częstotliwości i mocy. Stymuluje regeneracje błon komórkowych tkanki kostnej i tkanek miękkich, przyspieszania gojenia się ,regeneracji i wytwarzania substancji przeciwbólowych.

Laser wysokoenergetyczny

Jest to terapia laserem wysokiej mocy o dawce 50 razy większej od lasera biostymulacyjnego. Dzięki temu wiązka laseroterapii penetruje głębiej i ma silniejsze działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regeneracyjne.

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

Zmiany biologiczne w tkankach powstające pod wpływem pulsującego pola magnetycznego niskiej częstotliwości, są wynikiem reakcji wazodylatacyjnej – rozszerzenia włośniczkowych naczyń krwionośnych i poprawy unaczynienia, stymulacji regeneracji włókien nerwowych, przyspieszenia przemiany materii i tworzenie aktywnych substancji przeciwzapalnych.Następcze działanie miorelaksacyjne, przeciwobrzękowe, detoksykacyjne i przeciwbólowe znajduje szerokie zastosowanie w wielu schorzeniach.

Elektroterapia

Dział lecznictwa fizykalnego, w którym do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały, prądy impulsowe małej, średniej i wysokiej częstotliwości:
jonoforeza – określana także jako transfer jonów, polega na wprowadzeniu do ustroju za pomoca prądu stałego związków chemicznych w celach terapeutycznych. Pod działaniem prądu stałego cząstki rozpadają się na jony i gromadzą pod powierzchnią skóry zależnie od polaryzacji elektrody. Rezultaty zabiegu zależą od wprowadzonego leku i charakteru choroby.
galwanizacja – zabieg przy użyciu prądu stałego:
-galwanizacja anodowa – uzyskujemy zmniejszenie pobudliwości nerwu i mięśnia na bodziec prądu – działanie przeciwbólowe, łagodzące.
-galwanizacja katodowa – uzyskujemy zwiększoną pobudliwość nerwów i mięśni na bodziec prądu – działanie pobudzające, drażniące.
prądy TENS – metoda zwalczania bólu zarówno przewlekłego jak i ostrego. Tego rodzaju zabieg przyczynia się do zwiększania syntezy endorfin i wydłużania okresu bez dolegliwości bólowych. prądy diadynamiczne – szczególną ich cechą jest działanie przeciwbólowe i przekrwienne. Rozszerzenie naczyń krwionośnych zachodzące pod wpływem prądów diadynamicznych jest silniej wyrażone niż w przypadku działania prądu stałego. Prądy diadynamiczne pobudzają włókna autonomiczne układu nerwowego odpowiedzialne za rozszerzenie naczyń, stymulując wzmożenie aktywności naczyniowej, lepsze ukrwienie tkanek, usprawnienie ich odżywiania. Wpływ ten ma duże znaczenie praktyczne, szczególnie w leczeniu obrzęków pourazowych, zaburzeń trofiki oraz ukrwienia obwodowego tkanek. Prądy diadynamiczne można wykorzystywać w leczeniu zespołów bólowych, przebiegających ze wzmożeniem napięcia mięśni.
prądy interferencyjne – są przemiennymi prądami średniej częstotliwości modulowanymi sinusoidalnie z małą częstotliwością.
Mają działanie przeciwbólowe, rozluźniające, poprawiające ukrwienie.
prądy Traberta – złożone z impulsów o przebiegu prostokątnym, czasie trwania impulsu 2ms oraz czasie przerwy 5ms. Charakteryzują się szczególnie silnie wyrażonym działaniem pobudzającym. Wykorzystywane do wywoływania skurczów mięśni szkieletowych, w których uzyskuje się zmniejszenie ich napięcia.
elektrostymulacja nerwów i mięśni – zapobiega  zanikom mięśni, utrzymuje jak największą zdolność ich skurczu, poprawiając ich wydolność. Może być stosowana w celu rozluźnienia mięśnia.

Rehabilitacja sportowa Łódź.

Terapia falami uderzeniowymi

Wykorzystuje lecznicze cechy fali akustycznej o specyficznych właściwościach, tj. wysokim, skokowym ciśnieniu uwalnianym w bardzo krótkim czasie. Energia ta przekazywana jest do organizmu poprzez aplikator przyłożony do skóry, z którą sprzęgany jest za pomocą żelu. Dzięki penetracji fal w głąb ciała, przy odpowiednio dobranych parametrach zabiegowych, terapia ta jest skuteczna w leczeniu procesów chorobowych zlokalizowanych zarówno w powierzchniowych, jak i w głębszych tkankach.

Terapia falami uderzeniowymi swoje działanie przeciwbólowe zawdzięcza blokowaniu wyzwalania i przekazywania sygnałów bólowych poprzez nieinwazyjne drażnienie błon komórkowych i zakończeń nerwowych. Ponadto dostarczane bodźce energetyczne stymulują metabolizm, polepszając cyrkulację krwi oraz syntezę kolagenu, co wpływa na znaczne przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich. Może być stosowana w celu rozluźnienia mięśnia.

Placówka posiada rozbudowaną salę do kinezyterapii. Umożliwia ona prowadzenie kompleksowej i wszechstronnej rehabilitacji, umożliwiając szereg możliwości zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty,  poczynając od ćwiczeń biernych, w odciążeniu, z oporem ,a kończąc na treningu stabilizacyjnym i siłowym.

Rehabilitacja sportowa Łódź.

UGUL – Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego – jest to tkz. klatka, której ściany zbudowane są z prętów tworzących siatkę. Do siatki tej podłącza się linki, za pośrednictwem których podwiesza się daną część ciała pacjenta. Może to być jedna kończyna, obie, głowa, a nawet całe ciało. Dzięki systemowi ciężarkowo bloczkowemu, możemy wykonać ćwiczenia w odciążeniu i samo wspomagane  ułatwiając dzięki temu ruch, jednocześnie stabilizując pozostałe części ciała. Możliwe jest też zastosowanie oporu dla ruchu, za pomocą ciężarków.

Platforma balansowa Sigma – urządzenie do diagnostyki i skutecznego treningu równowagi i propriocepcji.  Stymuluje układ ruchu i nerwowy rozwijając ich koordynację.

CPM – szyna do ruchu biernego kończyny dolnej. Urządzenie, które wykonuje ruch za pacjenta. Bardzo pomocna w leczeniu wczesnych urazów i stanów pooperacyjnych, szczególnie wtedy, gdy czynny ruch jest przeciwwskazany z uwagi na możliwość zerwania blizny gojącej się tkanki. Pozwala na stopniowe zwiększanie zakresu ruchu, zapobiegając przykurczom.

Gryf olimpijski wraz z zestawem obciążeń, zestaw kettlebell, taśmy TRX, piłki gimnastyczne, bosu, solidne drabinki gimnastyczne, skrzynia plyometryczna – pozwalają na przeprowadzenie szerokiej gamy ćwiczeń wraz z treningiem funkcjonalnym i elementami trójboju siłowego, dzięki czemu wzmacnia się całe ciało, poprawia gibkość i koordynacja, zmniejsza ryzyko powtórnych urazów.

 

Fizjoterapia sportowa Łódź.

Rehabilitacja sportowa Łódź.