Rehabilitacja po udarze mózgu Łódź.

Rehabilitacja po udarze mózgu Łódź.

– udar mózgu,

– stwardnienie rozsiane,

– dystrofia mięśniowa,

– paraplegia .

Rehabilitacja po udarze mózgu Łódź.

Objawy udaru mózgu

Zaburzenia funkcji mózgu, wywołane udarem, przejawiają się jako:

 1. zaburzenia funkcji ruchowych, od niedowładów do porażeń dotyczących mięśni twarzy, kończyny górnej, dolnej lub połowy ciała;
 2. zaburzenia czucia występujące zwykle po jednej stronie ciała;
 3. zaburzenia w rozumieniu lub konstruowaniu mowy;
 4. zaburzenia widzenia w jednym lub obu oczach pod postacią zdwojenia obrazu albo ubytków w polu widzenia;
 5. zaburzenia równowagi i koordynacji, prowadzące do upadków, połączone z zawrotami głowy;
 6. nagły silny lub bardzo silny ból głowy, wymioty, zaburzenia świadomości.

Test na udar

Jeśli podejrzewasz kogoś o to, że może właśnie przechodzi udar mózgu, poproś go o wykonanie trzech czynności:

1. niech się uśmiechnie

 • norma: obie strony twarzy pozostają symetryczne
 • podejrzenie udaru: opadanie kącika ust

2. niech powtórzy wyrażenia: „flanelowe kaftaniki”, „kaloryfer w kratkę”

 • norma: fraza powtórzona prawidłowo
 • podejrzenie udaru: mowa niewyraźna, bełkotliwa, chory nie powtarza wcale lub powtarza te same słowa

3. niech uniesie w pozycji leżącej kończyny do góry – oddzielnie ręce, oddzielnie nogi

 • norma: unosi ręce/nogi i przy zamkniętych oczach utrzymuje na tym samym poziomie
 • podejrzenie udaru: nie unosi kończyny po jednej stronie ciała lub unosi ją, ale ręka czy noga natychmiast powoli opada.

Co robić w razie wystąpienia objawów?

Każdy udar mózgu, nawet z niewielkimi objawami, jest stanem zagrożenia życia i wymaga jak najszybszego leczenia w szpitalu, najlepiej na tzw. oddziale udarowym, wyspecjalizowanym w opiece nad chorymi z udarem. Dotyczy to także napadu przemijającego niedokrwienia mózgu (nawet krótkotrwałego), ponieważ bardzo często poprzedza on o kilka godzin lub dni udar mózgu.

Komórki mózgu są bardzo wrażliwe na niedotlenienie i zaczynają umierać już po 4 minutach od wystąpienia udaru. Wielu chorych kwalifikuje się do leczenia, które może odwrócić lub znacznie ograniczyć skutki udaru, pod warunkiem, że leczenie to zostanie zastosowane nie później niż 3 godziny od początku udaru. Liczy się zatem każda sekunda i najważniejsze, co można i należy zrobić, podejrzewając udar mózgu u siebie lub innej osoby, to jak najszybciej zadzwonić po pogotowie ratunkowe. Jak najszybsze dotarcie do szpitala może uratować życie lub uchronić przed ciężką niepełnosprawnością.

Rehabilitacja po udarze mózgu Łódź.

Rehabilitację neurologiczną można zdefiniować jako proces, szereg działań, których celem jest optymalizacja udziału i funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie. Wiąże się to również z przywróceniem możliwie najwyższej jakości życia. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych nie powinna być traktowana jako szczególny rodzaj interwencji, a uwaga podczas doboru działań musi być skupiona na pacjencie jako osobie. Formułowane cele krótko i długofalowe należy opierać o funkcjonowanie społeczne, sprawność funkcjonalną oraz sferę psychologiczną.