ZABAWKI

Sprytne gadżety rozwijające cierpliwość, koordynację nerwowo-mięśniową, orientację przestrzenną.
Powerball został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych przez NASA do treningu astronautów w stanie nieważkości. Ponieważ waga nie ma znaczenia w kosmosie, zbudowali dodatek treningowy który w zamian wykorzystuje siłę odśrodkową.
Yoyo (inaczej zwane kołem Maxwella) – rodzaj zabawki w postaci ciężarka-szpulki zawieszonego na sznurku. Ciężarek, opuszczony na sznurku trzymanym za nieumocowany koniec, rozwija go wpadając w ruch obrotowy.

 

HOMUNCULUS

Homunkulus jest modelem odwzorowującym człowieka, ale w bardzo specyficzny sposób- części ciała, które są silniej reprezentowane w korze mózgowej, na modelu przedstawiane są jako większe, przez co postaci te wyglądają dość karykaturalnie. Istnieją dwa rodzaje homunkulusów-  jedne obrazują reprezentację czuciową w korze mózgowej, a drugie odpowiadają za reprezentację ruchową.

W przypadku homunkulusów czuciowych największe rozmiary osiągają usta, język, twarz, stopy, dłonie i genitalia- te obszary są najbardziej wrażliwe na bodźce i różnicują je w największym stopniu.

Homunkulus motoryczny to z kolei postać przedstawiająca proporcje pomiędzy reprezentacją ruchową w mózgu poszczególnych organów. I tak największe rozmiary osiągają u niego zdecydowanie dłonie, a następnie twarz wraz z ustami i językiem. Nietrudno wyobrazić sobie dlaczego tak jest- manipulowanie dłońmi z przeciwstawnym kciukiem zapewnia dużą precyzję ruchu, z kolei twarz, a szczególnie ruchy ust i języka umożliwiają mowę, będącą podstawą porozumiewania się homo sapiens.

Dzięki ćwiczeniom osiągają niezwykła dokładność ruchu, co znajduje odzwierciedlenie także w korze ruchowej.

Kora mózgowa jest niezwykłym organem, niemniej niekiedy na skutek wylewów, udarów, czy wypadków niektóre jej obszary mogą ulec uszkodzeniu.

 

 

 

 

Homunkulus to też mały człowieczek, którego w średniowieczu wielu alchemików próbowało stworzyć w sposób sztuczny (podobnie jak kamień filozoficzny). Homunkulus miał wyglądać jak małe, pomarszczone dziecko.