Koślawe ustawienie stępu, pronacja i odwiedzenie przodostopia, obniżenie łuków i utrata fizjologicznych punktów podparcia.
Osłabieniu ulegają mięśnie strzałkowy długi, piszczelowy przedni i tylny.
Nie zaleca się chodzenia na zewnętrznych krawędziach stóp, ćwiczeń chwytnych palcami stóp bez wcześniejszego docisku głów kości śródstopia do podłoża.


Prawidłowe podparcie stopy:
– głowa I kości śródstopia,
– głowa IV kości śródstopia,
– guz pietowy.

    
Stosowanie specjalistycznych wkładek do butów korygujących stopę poczynając od kości piętowej.